top of page

GreenPE wdraża kompleksową 20-tygodniową interwencję pilotażową mającą na celu poprawę zdrowia fizycznego, dietetycznego i psychicznego poprzez starannie opracowany program doradczy. Plan rekrutacji zakłada zaproszenie piętnastu studentów z każdego partnera do jednoczesnego udziału w tej przemieniającej inicjatywie.

W okresie badania trwającym od 1 do 14 tygodni nasz zespół wyspecjalizowanych ekspertów GreenPE, w tym instruktorzy wychowania fizycznego i fitness, poprowadzi dwie sesje wychowania fizycznego na świeżym powietrzu i wygłosi wykład wyjaśniający podstawowe zasady sprawności i dobrego samopoczucia. To akademickie przedsięwzięcie zostanie wzmocnione dzięki współpracy dwóch rówieśników specjalizujących się w sporcie z każdego partnera, tworząc dynamiczne i wspierające środowisko uczenia się.

Oprócz zorganizowanych sesji uczestnicy będą zachęcani do podjęcia niezależnego programu aktywności fizycznej w domu, obejmującego jedną sesję tygodniowo. To całościowe podejście ma na celu wywarcie pozytywnego i trwałego wpływu na ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie każdego uczestnika programu.

Więcej informacji: https://www.visegradfund.org

bottom of page