top of page

Republika Czeska

Michał Janek

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu,

Uniwersytet Karola w Pradze

Tomasz Wetrowski

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu,

Uniwersytet Karola w Pradze

czeski.jpg

Węgry

Koordynator projektu

Marek Vaczi

Instytut Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym

Uniwersytet w Pécs, Pecz

Telefon: +36 72503600/24148

E-mail: vaczi@gamma.ttk.pte.hu

Miklós Bánhidi

Instytut Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym

Uniwersytet w Pécs, Pecz

Tibor Hortobágyi

Instytut Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym

Uniwersytet w Pécs, Pecz

pecs.jpg

Polska

Ewy Kałamackiej

Instytut Nauk Podstawowych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Joanna Gradek

Instytut Nauk o Sporcie

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Karolina Talar

Instytut Nauk Podstawowych

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

krako.jpg

Słowacja

Elena Bendíková

Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku

Piotr Kryszka

Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku

Martin Zvonař

Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku

słowacja_edited.jpg
bottom of page