top of page

GreenPE zavádí komplexní 20týdenní pilotní zásah zaměřený na zlepšení fyzického, dietního a duševního zdraví pečlivě navržený poradenský program. Plán náboru zahrnuje získání patnácti studentů na partnera, aby se souběžně účastnili této transformační iniciativy.

Během studijního období od 1. do 14. týdne náš tým specializovaných odborníků na GreenPE, včetně instruktorů tělesné výchovy a fitness, zprostředkuje dvě venkovní cvičení tělesné výchovy a přednese přednášku vysvětlující základní principy fitness a wellness. Toto akademické úsilí bude posíleno spoluprací dvou studentských vrstevníků se specializací na sport na partnera, čímž vznikne dynamické a podpůrné vzdělávací prostředí.

Kromě strukturovaných sezení budou účastníci vybízeni k tomu, aby se zapojili do samostatného režimu domácí fyzické aktivity s jedním sezením týdně. Tento holistický přístup má za cíl podporovat pozitivní a trvalý dopad na celkové zdraví a pohodu každého účastníka programu.

Více informací: https://www.visegradfund.org

bottom of page